fisk
Evangelisering
Forside
Hvem er vi?
Bestil et foredragKirkeår A
Kirkeår B - 1
Kirkeår B - 2
Kirkeår C


Blogs
Bibelen og bibelarbejde
EvangeliseringEvangeliseringstjenesten
ved Diakon Kaare H. Nielsen og Eva Maria Nielsen

Hvem er vi?
Jeg tror, det var i 1996, at Kaare og jeg begyndte at tænke på evangelisering. Vi følte dengang en afmagt over, at det var så svært at nå ud til mennesker, der ikke længere kom til vores søndagsgudstjenester. Og vi ønskede ikke bare at vedligeholde det, andre havde opbygget, men havde også en drøm, menigheden og kirken skulle vokse. Hvad kunne vi dog gøre for at nå de mennesker, vi mødte på vores vej, med verdens bedste budskab?

Ved at surfe på nettet lærte vi nogle franske og italienske katolske menigheder at kende, som arbejdede aktivt inden for evangeliseringen. Vi besøgte dem, de kom til Danmark, og alt i alt tændte deres begejstring os. Gnisten sprang over. Endelig havde vi fået et svar på, hvordan vi kunne give budskabet videre.

Evangelisering handler ikke om, at det udelukkende skal være de ansatte ved kirken (præster, diakoner, pastoralassistenter og kateketer), der fortæller om Jesus Kristus.
Gud elsker alle mennesker og vil nå ud til enhver af os. Derfor har han også brug for ethvert menneske til at forkynde budskabet. Vi har et netværk og vores helt egen måde at forkynde på. Det største vidnesbyrd er, når vi formår at leve budskabet på vores arbejdspladser i vores nærmiljø.

Mange giver allerede deres tro videre. Nogle er meget bevidste om det, andre gør det uden at tænke så meget over det. Men der er også mange, der føler, at de kæmper alene, er udbrændte og har mistet modet.
For at mobiliserer de kræfter, som allerede findes i menighederne og styrke dem, følte vi kaldet til at arbejde fuldtids som evangeliseringsmedarbejdere.
Biskop Czeslaw Kozon tog imod vores kald, og siden 2007 har vi nu tjent i denne opgave.

Hvad kan vi hjælpe dig og din menighed med?
Johannes Paul II sagde, at menigheder bør evangelisere, hvis de vil kalde sig kristne. Men der skal tages nye midler og ord i brug for at nå menneskers hjerter med budskabet: Gud har vist sin kærlighed til dig, ved at Jesus blev født.

Enhver menighed er unik. Derfor tilpasser vi os de lokale behov. I begyndelsen af samarbejdet udarbejder vi ofte en menighedsprofil, som afdækker menighedens behov for vækst og understreger dens stærke sider.

Hvis din menighed har en vision om at vokse, vil vi gerne hjælpe til med at dygtiggøre de lokale medarbejdere og være med til at tænde en længsel i menneskers hjerter om en menighed, der vokser.

Vi tilbyder et bredt vifte af tiltag:

Vi beder om din forbøn. Du må gerne understøtte Evangeliseringstjenesten gennem din forbøn, økonomisk og som frivillig medarbejder. Kontakt os.
Vi glæder os til at høre fra dig.

Kaare og Eva Maria Nielsen
Evangeliserings-
tjenesten


Kollegievej 2
2920 Charlottenlund
Danmark
Tlf. +45 3940 1745