fisk
Evangelisering
Forside
Hvem er vi?
Bestil et foredragKirkeår A
Kirkeår B - 1
Kirkeår B - 2
Kirkeår C


Blogs
Bibelen og bibelarbejde
EvangeliseringForedrag af cand.theol. Eva Maria Nie Kontakt: emn@pastoral.dk eller 39401745

Der er forskellige emner, som du kan se her:


Fra Jesus til Paulus
Paulus var og er stadigvæk en omstridt skikkelse. Nogle anser ham for den største teolog; andre beskylder ham for at forvrænge Jesu budskab. Hvem var derfor forfølgeren, der mødte den Opstandne på vejen til Damaskus og selv blev forkynder?

Paulus’ liv, virke og forkyndelse
Opvokset i den jødiske diaspora brændte Paulus for sine forfædres tro. Den kristne tro anså han for en voldsom trussel. Men efter mødet med den Opstandne lagde han sit liv om. Hvilket budskab havde så megen gennemslagskraft, at Paulus turde satse på en ny begyndelse?

Tro, håb og kærlighed hos apostelen Paulus
Tro, håb og kærlighed, disse tre…. (1 Kor 13) er centrale begreber i Paulus’ forkyndelse. Hvad kan de give os mennesker i dag?

Jeg er Josef, jeres broder
Josefnovellen fra 1. Mosebog er en spændende beretning om et liv, der tager nogle uventede drejninger. Josefs liv arter sig anderledes, end han nogen sinde turde frygte eller håbe på. Hvad kan vi lære af ham?

Hvad er evangelisering, og hvordan skal vi gribe det an?
At give troen videre er en vigtig del af det at være kristen. Hvis ikke vi deler vores tro, dør vores menighed. Men vi vokser heller ikke selv i troen uden at dele den. Hvordan kan vi gøre det på bedst mulig måde?

Frelse – Guds kærlige tilbud til alle. Hvad betyder frelse, og hvem gælder Guds tilbud? Har den en pris eller er den en gave? Og af hvem bliver vi frelst?

At møde Gud
Spiritualitet midt mellem våde gummistøvler, sandede gulve, vræl og snottede næser. Familier med børn og unge har en travl hverdag.
Mange synes, det er svært, ja endda umuligt, at leve et spirituelt liv, mens børnene er små. Men er det nu også rigtigt? Skal det virkelig udskydes, indtil børnene er voksne?
Erfaringer fra en mor og tips til at leve i nuet som kristen – midt i hverdagens hurlumhej.

Jeg tror på Jesus Kristus, korsfæstet, død og begravet.
Beretningerne om Jesu lidelse og død er de ældste dele af evangelierne. De er kernen i den kristne forkyndelse – Jesus døde og opstod. Men hvorfor skulle Jesus lide? Hvad betyder hans liv, død og opstandelse for os?

Eva og hendes døtre: Kvinder i Bibelen
Vore forestillinger om kvinder i Bibelen er præget af filmatiseringer med sortklædte beduinkvinder, som bager brød eller tager sig af fåreflokken. Men kvindernes skæbne og levevilkår i Bibelen er rigere end disse stereotype billeder.

Helligånden – den store ukendte?
Apostlen Paulus mødte nogle disciple i Efesus og spurgte dem:
”Fik I Helligånden, da I kom til tro?” De svarede: ”Vi har ikke engang hørt, at der er en Helligånd.” ApG 19,2.
Mange kristne er i samme situation. Godt nok har de hørt om Helligånden i vage vendinger; men de tror, det er teologisk snak. Man kan sådan set ikke rigtig regne med Helligånden, i hvert fald ikke i hverdagen, og slet ikke som almindeligt menneske. Eller hvad?

Johannes af Korset: "Jeg vovede alt i et kærlighedens eventyr".
Johannes af Korsets skrifter bliver læst af mange uden for Kirken, men af langt færre indenfor! Hvori ligger mon årsagen til dette sidste? Og hvad kan denne mystiker give mennesker af i dag med på vejen?

Therese af Lisieux: Jeg bliver kun mættet af sandheden!
”De kender mig ikke, som jeg i virkeligheden er!" skriver Thérése nogle få måneder før sin død til en ven. Men hvem er denne unge pige, som kun blev 24 år gammel, og hvis liv ikke fremviser interessante oplevelser, men som blev helgenkåret og erklæret som patron for verdensmissionen?

At give plads til Guds nærvær i forbønnen
”Rør ved mig, så jeg føler at jeg lever” sang Lecia & Lucienne.
Sammen med Abraham, Moses og Jesus ser vi på, hvordan mennesker i dag kan erfare Guds nærvær i forbønnen.

Evangeliserings-
tjenesten


Kollegievej 2
2920 Charlottenlund
Danmark
Tlf. +45 3940 1745